Det mest effektiva och säkraste sättet att gå från idé till färdig anläggning

SiteBase – Integrerat projekteringssystem

SiteBase är en programsvit för Windows som effektiviserar och kvalitetssäkrar information i och kring en anläggning, t ex en fabrik, ett processavsnitt, eller ett projekt. SiteBase kan användas från förprojekt via detaljprojekt till driftsättning och därefter i underhållsarbetet. Programsviten baseras på ett huvudprogram som kan utökas med ett flertal moduler. Dessa kan konfigureras för att passa specifika branscher, standarder och yrkeskategorier.

SiteBase används bland annat inom kemi, energi, gruvbranchen och pappersindustrin. Våra kunder är ofta konsulter, projektörer, maskinleverantörer eller anläggningsägare.

Grundfunktioner

SiteBase basprogram innehåller ett anläggningsregister och ett dokumentregister. Dessa är anpassade för att underlätta samarbete mellan användare och att utnyttja fördelarna med central datalagring. SiteBase databas kan konfigureras för att passa de flesta behov och levereras med ett rikt utbud av verktyg för underhåll av informationen.

Dokumenthantering

SiteBase kan lagra dokument och filer av alla typer, med flera versioner av samma dokument. Ett dokument kan kopplas till objekt i anläggningsregistret eller till andra dokument.

Dokumentgenerator

Skapa dokument direkt i SiteBase med fullt konfigurerbara mallar

Mängdutskrifter

Skriv ut flera dokument åt gången, direkt från SiteBase.

Import och export

Importera och exportera data till och från SiteBase i form av Excel-filer. Med hjälp av dessa kan stora datamängder flyttas mellan SiteBase och andra system.

Rapporter

Skapa rapporter i SiteBase med hjälp av de medföljande standardmallarna, eller skapa skräddarsydda rapporter efter behov. Rapporter skapas i pappersformat (utskrift) eller som PDF-fil.

AutoCAD

Med hjälp av programtillägget för AutoCAD kan ritningsobjekt kopplas så att information synkroniseras automatiskt med SiteBase databas. Det gör det också möjligt att använda funktioner i SiteBase direkt från AutoCAD.

Moduler

Basprogrammet kan utökas med moduler som tillhandahåller anpassade funktioner och verktyg för specifika verksamhetsområden. Det finns bland annat moduler för:

  • Kostnadskalkyl
  • Inköp
  • Underhåll
  • Riskanalys

Webbgränssnitt

Gör informationen i SiteBase tillgänglig för alla med SiteBaseWeb; allt som behövs är en webbläsare, t.ex. Internet Explorer eller Google Chrome. SiteBaseWeb är gjord för att så långt som möjligt likna SiteBase Windows-klient, från sökning till formulärens utseende och skapande av rapporter. Den stora skillnaden är att det – än så länge – inte går att ändra data från webbklienten.