SiteBase
Det mest effektiva och säkraste sättet att gå från idé till färdig anläggning
SiteBase Calculator
Hela projektet eller anläggningen lätt att nå från vilken skärm som helst
SiteBase Maintenance
Gör informationen och dokument i SiteBase tillgänglig med webbläsare
SiteSymbol
Det ska vara både snabbt och enkelt att rita och uppdatera CAD-ritningar

Produkter

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

SiteBase® är flexibelt och fungerar mot olika industrier, olika behov och standarder. SiteBase® samlar dokument och versioner och förenklar samarbete och kommunikation.

SiteBase >

SiteBaseGo >

SiteBaseWeb >

SiteSymbol >