Tjänster

Konsulttjänster

Implementering och integration

Vi säkerställer att din lösning från SiteBase tillmötesgår behoven och installeras snabbt och kostnadseffektivt. Vi kan installera alla nödvändiga mjukvaruprogram som behövs och också integrera hela lösningen med era befintliga system, så att de tillmötesgår dina och ditt företags behov.

Integration av våra produkter med externa program som t.ex. Underhållssystem, PDM, DCS, ERP osv. ordnas av våra experter som säkerställer att systemen är integrerade på ett säkert och pålitligt sätt.

Konfigurering

Konfigurering av systemen är en service som vi utför tillsammans med er enligt era krav och önskemål. För större konfigureringsarbeten sätter vi upp en projektgrupp där våra experter och er personal ingår.

Konvertering

Konvertering från andra program och databaser. Vi kan också erbjuda konverteringar från era befintliga databaser, t.ex. från Access, SQL och Oracle, eller importera och exportera data via t.ex. Excel.

Utbildningar

Grundutbildning

 Kurskod SBU1010

Konstruktörsutbildning

Kurskod SBU1012

Konstruktörsutbildning; Bygg, Mek & Process

Kurskod SBU1014

SiteBase Link för CAD

Kurskod SBU1020

SiteBase Link för Office; Excel & Word

Kurskod SBU1022

Dokumenthantering

Kurskod SBU1025

Administratörsutbildning

Kurskod SBU1030