Gör informationen och dokument tillgängliga med webbläsare

SiteBaseWeb – Data via webbläsare

Gör informationen och dokument i SiteBase tillgänglig för alla med SiteBaseWeb.  Allt som behövs är en webbläsare. SiteBaseWeb är gjord för att så långt som möjligt likna SiteBase Windows-klient, för att göra sökning till formulärens utseende och skapande av rapporter. Allt med samma säkerhetsnivå som klienten.